Географічний факультет

Підкатегорії
Кафедра географії та менеджменту туризму
Кафедра географії України та регіоналістики
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
Кафедра фізичної географії і раціонального природокористування
Кафедра геодезії, картографії та управління територіями